Softxinteractive
Image default
Health / Alternative

BHV cursus

Leer snel en adequaat handelen met een cursus BHV
Op de werkvloer kunnen plotseling calamiteiten ontstaan. Denk maar bijvoorbeeld aan brand, maar ook aan iemand die een hartaanval krijgt. Het is dan belangrijk dat er mensen zijn die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener (BHV’er). In dergelijke noodsituaties die erg acuut kunnen zijn, moet er snel en adequaat gehandeld worden. Volgens de wet (Arbowet) is het als bedrijf verplicht om maatregelen te treffen wanneer het op bedrijfshulpverlening (BHV) aankomt. De werkgever of de werknemers kunnen dit doen door een cursus BHV te volgen. Dit kan via Arehbo.nl.

Snel en adequaat leren handelen dankzij een cursus BHV

Tijdens de cursus BHV komen verschillende aspecten aan bod en de cursus bestaat uit zowel een theorie- als praktijkgedeelte. Allereerst krijgt u geleerd wat te doen bij brand en wat er moet gebeuren als het gebouw ontruimd moet worden. Verder leert u ook hoe u met allerlei blusmiddelen werkt. Een ander belangrijk onderdeel van de cursus BHV is het leren hoe u levensreddende handelingen kunt verrichten. De volgende onderdelen komen dan aan bod: basisregels voor het verlenen van Eerste Hulp, wat te doen als iemand flauwvalt, bewusteloos raakt of zich verslikt, hoe te handelen bij botbreuken en bloedingen, hoe te herkennen en handelen als iemand een shock of brandwonden heeft, hoe iemand te reanimeren en het gebruik van een AED.

Bij Arehbo.nl kunt u verschillende soorten cursussen BHV volgen. Zo is er bijvoorbeeld een basiscursus BHV voor iedereen die nog nooit een BHV cursus gehad heeft. Voor degenen die dit al wel een keer gehad hebben maar graag een opfriscursus zouden willen, is er de cursus herhaling BHV. Ook is het mogelijk om de cursus BHV online te volgen, gecombineerd met een praktijkdag.