Softxinteractive
Image default
Health / Alternative

Wat doet de Geschillencommissie voor u?

Bent u ontevreden over uw zorgverlener en is het niet gelukt om de klacht samen met een klachtenfunctionaris op te lossen? Bent u daarom van plan een klacht in te dienen maar weet u niet precies waar u zich dan kunt melden? U kunt dan terecht bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschillencommissie heeft een voorzitter (bijvoorbeeld een rechter) en een vicevoorzitter en daarnaast een ambtelijk secretaris. De leden zijn afgevaardigden uit brancheorganisaties of uit patiënten/cliëntenorganisaties en beschikken over de benodigde kennis van de diverse sectoren. Zo is er voor elke sector een geschikte commissie.

Onafhankelijk

De Geschillencommissie is uiteraard onafhankelijk en onpartijdig. Zij zijn sterk en professioneel in het oplossen van klachten en geschillen. Ze doen dat op zorgvuldige en deskundige wijze. Voor beide partijen doen ze een bindende uitspraak. Het voordeel is dat u als klant 24 uur per dag de klant kunt indienen en dat er geen dure advocaat nodig is. Sterker nog, het inschakelen van de Geschillencommissie is voor de cliënt kosteloos. De vertegenwoordiging gebeurt door beide partijen zelf. Wanneer er een zitting moet plaatsvinden, kan dat vrijwel altijd op de locatie van de cliënt.

Klacht melden

Via de website van de stichting Zorggeschil kunt u een formulier invullen met daarin de omschrijving van uw klacht. Vervolgens wordt gekeken of uw klacht behandeld kan worden. Daarna ontvangt u de benodigde informatie om de klacht in te dienen bij de juiste geschillencommissie. Zodra de klacht officieel is ingediend, wordt er door de commissie voor een persoonlijk dossier geopend dat altijd digitaal toegankelijk is. U krijgt een eigen inlogcode zodat u vanuit huis of uw werk toegang heeft tot uw dossier. Vervolgens ontvangt u automatisch bericht over welke stappen worden ondernomen. De uitspraak van uw geschil wordt per post of digitaal aan u verzonden. Tevens is er op de website een uitsprakenregister, ook hier kunt u de definitieve uitspraak van uw klacht terugvinden.